Ondersteunde projecten

De stichting ‘Fondation Benoit’ doet geen oproep voor projecten, maar elke vereniging of individu die zich bezig houdt met initiatieven die beantwoorden aan haar doelstellingen, kan om het even welk moment spontaan haar kandidatuur indienen.

Het bestuurscomité van de stichting ‘Fondation Benoit’ zal het project tijdens haar eerstvolgende vergadering onderzoeken en beslist om al dan niet financiële steun te verlenen.

De stichting ‘Fondation Benoit’ dringt er op aan dat verenigingen die actief zijn op het terrein hun reflecties omtrent deze problematiek met elkaar delen.
de stichting ‘Fondation Benoit’ steunt de volgende projecten :

Documents :